Przejdź na stronę główną

Podniesienie konkurencyjności spółki Publikator.pl poprzez stworzenie innowacyjnego portalu

www.domicus.pl

realizowana jest w okresie : 26.06.2014 – 31.12.2014

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podlaskiego

na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie

Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Poddziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwaPrzedmiotem projektu jest stworzenie innowacyjnego portalu informacyjno-handlowego posiadającego cechy portalu społecznościowego, pomagającego w wyborze, budowie, wykończeniu i urządzeniu domu (kompleksowość pojęcia procesu inwestycyjnego, od budowy/kupna do urządzania), połączonego z platformą handlową. Portal podzielony będzie m.in. na następujące podstrony: „Szukam mieszkania”, „Urządzam”, „Remontuję”, „Poszukuję fachowca”, „Zakupy”. Portal będzie w pełni zintegrowany z portalami społecznościami i sklepami internetowymi. Realizacja projektu planowana jest w okresie październik 2013 – marzec 2014 – w tym czasie stworzony zostanie silnik, treść tekstowa i graficzna oraz grafika, umożliwiające dalsze funkcjonowanie portalu przy minimalnym nakładzie pracy ludzkiej. Grupą docelową portalu są osoby niezwiązane z branżą budowlaną, szukające wiedzy i fachowych porad oraz zamierzające dokonać zakupów związanych z wyposażeniem domu bądź mieszkania. Koncepcja portalu jest innowacyjna w zakresie e-commerce i kompleksowości zagadnień, których dotyczy. Użytkownicy będą mogli korzystać z portalu bezpłatnie. Koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 600 000,00 zł netto, zaś wartość wnioskowanego dofinansowania kształtuje się na poziomie 240 000,00 zł.