Przejdź na stronę główną Zapytanie ofertowe - PDF

Budowa systemu B2B wspierającego e-handel w branży wyposażenia łazienek”

realizowana jest w okresie: 01.05.2013 - 30.04.2014

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Dotacje na innowacje

projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoProjekt dotyczy wdrożenia informatycznego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe realizowane przez spółkę Publikator. pl Sp z.o.o we współpracy z partnerami biznesowymi.

Publikator.pl działa w branży e-commerce i zajmuje się e-handlem, e-marketingiem, pozycjonowaniem i zarządzaniem domenami internetowymi, w których działają sklepy internetowe partnerów.

Nowy model współpracy oparty jest na zgromadzeniu oferty wszystkich sklepów partnerskich w jednym miejscu i udostępnieniu jej biurom architektonicznym i projektowym uczestniczącym w programach lojalnościowych prowadzonych przez Publikator.pl

Narzędzia informatyczne wypracowane w ramach realizacji niniejszego projektu w równym stopniu przyczyniają się do wzrostu przychodów i poprawy pozycji konkurencyjnej zarówno Spółki Publikator.pl jak i wszystkich partnerów objętych projektem.

Procesy realizowane we współpracy z odbiorcami, które objęte są systemem to: oferowanie, sprzedaż i rozliczanie. Systemem objętych jest 2 partnerów Wnioskodawcy, w tym jeden spoza regionu geograficznego Wnioskodawcy ( umowa o zasięgu ponadregionalnym). Każdy z nich użytkuje własny system informatyczny do zarządzania przedsiębiorstwem, zgodny z systemami zewnętrznymi.

W ramach projektu nastąpiła implementacja Elektronicznej Wymiany Danych z wykorzystaniem standardu EDI.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 192 400,00 zł, natomiast wartość dofinansowania w\w Projektu wynosi 113 440,00 zł.